Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Βασικά στοιχεία για την δημοσιογραφική ανέλιξη.
Ο τρόπος επαγγελματικής - κοινωνικής παρουσίασης τού
δημοσιογράφου. (Πώς βοηθάμε, πώς συνεργαζόμαστε).

Είναι άξιο προσοχής  το πόσο η αποδοχή που θα έχει από τους άλλους και στην σημασία που θα δώσουν στην παρουσία του οι άλλοι, αφού αυτή εξαρτάται και από τίτλους με τους οποίους προσαγορεύεται και που θα παραπέμπουν στα κύρια σημεία της διαδρομής του.
Μεταξύ των διαφόρων διακριτών θέσεων μέσα σε μια σημερινή κοινωνία, ασφαλώς περιλαμβάνεται και εκείνη της δημοσιογραφίας!   Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε γνωστές μερικές βασικές κινήσεις ώστε η παρουσία του να είναι υπολογίσιμη ακόμα και από πολύ υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ή χώρους.
Το πρώτιστο βέβαια είναι να έχει δημιουργηθεί ήδη μια άξια προσωπική πορεία Το background αυτό στην απλούστερη μορφή του είναι καλό να περιλαμβάνει τουλάχιστον μερικές εκπομπές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση (εκπομπών που έχςι οπωσδήποτε κρατήσει αντίγραφα), μερικά άρθρα στον Τύπο ή στο διαδίκτυο, με συνεντεύξεις ή με ειδικών γνώσεων στήλες, και βέβαια αυτά συνοδευόμενα από τυχόν πτυχία και διπλώματα.
Με συγκεντρωμένο αυτό το υλικό, θα έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο καθώς και στην Βικιπαίδεια ένα βιογραφικό του στο οποίο όπως είπαμε θα παραπέμπει με αστερίσκο, κάτω από τα κείμενα και τις προβολές του, εκεί που θα κρίνει ότι αυτό χρειάζεται... Ακόμα καλύτερο βέβαια θα είναι καταφέρει να υπάρχει στο background του και τυχόν συμμετοχή του σε κάποιους αγώνες κοινωνικούς η πνευματικούς και ακόμα καλύτερα εάν θα έχει τύχει να έχει εκδώσει ένα ή περισσότερα βιβλία,  (Αυτό μπορεί να γίνει αρκετά εύκολα σήμερα, αν κρατάει το υλικό από διάφορα διαχρονικά κείμενά του.)
Με όλα αυτά αναρτημένα στο site του ή σε ένα προσωπικό blog, γίνεται απολύτως πιο γνωστός,  σεβαστός  και υπολογίσιμος.
Στις μεθόδους παρουσίασης και προβολής περιλαμβάνεται και εκείνη της κάρτας που θα τυπώσει αλλά και στο τίτλο και στην υπογραφή  στα επιστολόχαρτα και στα κείμενα που στέλνει. Κανένας δεν  θα σας δημοσιεύει κάτι ή δεν έρχεται σε πρόσκλησή, αν δεν  έχει να κάνει καταξιωμένο άτομο!
Εστιάζοντας στο επιστολόχαρτο ή στο mail, προσέχει, αυτό να ξεκινάει με μία λακωνική αλλά τεκμηριωμένη αυτοπεριγραφή. Π.χ. Δημήτριος Δημητρίου δημοσιογράφος συγγραφέας, (και αστερίσκος που παραπέμπει σε περισσότερα…) διευθυντής Ινστιτούτου Ενημέρωσης, οδός, αριθμός, mail  κ.λπ. Επίσης πτυχίο, τυχόν
Master, προϋπηρεσίες κ.α..
Με όσο γίνεται περισσότερα από αυτά στο προσωπικό ΒΟΟΚ του, ακόμα και χωρίς άλλη ιστορική διαδρομή, γίνεται πιο σεβαστός και υπολογίσιμος  και προσελκύει ζωηρά την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των άλλων.

Καλό είναι λοιπόν τελικά να γνωρίζουμε εδώ ώστε να ενημερώσουμε και άλλους, συνοπτικά τι περιλαμβάνει το πακέτο συμβουλών αλλά  και στήριξης των συνεργαζόμενων με το Δημοσιογραφικό Κέντρο Αθηνών, φίλων και μελών του, μετά την διδασκαλία-εκμάθηση της δημοσιογραφίας, ( που περιλαμβάνει στην πρώτη ναθμίδα μεθ’οδους: κειμενογραφίας, αλληλογραφίας, συνεντεύξεις, ορθοφωνία, αθλητικογραφία, τηλεόραση, κ.λπ.  στην βασική τάξη, Στην προκεχωρημένη τάξη δε:  Διαλέξεις, Μυστικά Ηγεσίας, Ψυχολογία του κοινού, Τρόποι καλής κοινωνικής συμπεριφοράς, Δημόσιες σχέσεις, Γόητρο και εμφάνιση στο κοινό, Αποφυγή του τρακ  κ.α, . Λόγω δε της Οικον. Κρίσης -μετά την πτώση της συμμετοχής εισφοράς ήδη στο 50%, τώρα  στην περίπτωση 2 εγγραφών μαζί -στην ίδια διεύθυνση και διακίνηση - αποστολή, η μία θα είναι σχεδόν στο ήμισυ! Το ίδιο ισχύει και για την Προκεχωρημένη).
 Μετά από αυτά έπεται η συνεχής και αυτόματη ενημέρωση ενδιαφερομένων δημοσιογράφων στον χώρο σας επί των νέων εμπλουτισμένων μεθόδων, προσφορών  και μέσων γενικά στην δημοσιογραφία και επικοινωνία.
 Πιο συγκεκριμένα:
1  Στήριξη στα πρώτα βήματα του δημοσιογράφου με συμβουλές, οδηγίες, διορθώσεις- βελτιώσεις κειμένων του ή εκπομπών του, συμβουλές διορισμού.
2   Δημοσίευση κειμένων του ή προώθηση αυτών καθώς και ανέβασμα τηλεοπτικών
web εκπομπών του.
3  Σχηματισμός- εμπλουτισμός και υποδείξεις εύστοχης προώθησής του.
4  Απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και για κάθε πληροφορία χρήσιμη.
5  Επικοινωνία  και διαθέσιμη αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας για ομιλίες του, παρουσιάσεις για κάθε μορφής ανοικτούς ορίζοντες.      Και.
Τα πέντε αυτά,  προσφέρονται σαν μια ελκυστική πρόταση για παλιά αλλά και νέα μέλη, στην ενδιαφέρουσα, ποιοτική παρουσία τους στον δημοσιογραφικό χώρο. Και εν τέλει σαν δικαίωμα φίλου-μέλους και όχι για οτιδήποτε άλλο, και δη ωφελημιστικό στόχο!


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΘΗΝΩΝ * 

Λ. Αλεξάνδρας 194    11521   Τηλ. 2106822947  6944790515   6977798775

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μαθήματα δημοσιογραφίας

Μαθήματα δημοσιογραφίας
Στιγμιότυπο από τη σχολή δημοσιογραφίας προηγουμένων ετών